Google+
Vicenç Piera S.L.
Via Augusta, 161 08021 Barcelona ES +93 414 33 30 http://www.vpiera.com
Aquesta web utilitza galetes tècniques pròpies, i de tercers per realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris. Algunes funcionalitats d'aquesta web podrien no estar disponibles sense aquestes galetes. Si continueu navegant, considerarem que n'accepteu l'ús (més informació). X
español - català -
english - français
menu
 
Cercador
PRODUCTES
Belles arts Consumibles informàtica Gràfic Manualitats Papereria Regal

Política de Privacitat

 Introducció

 

La present Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d'aquestes dades, d'ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s'està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

 

Responsable del Tractament 

En termes de protecció de dades Vicenç Piera S.L.., ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l'apartat Tractaments de dades.

A continuació s'indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web: 

 • Responsable del Tratamiento: Vicenç Piera S.L.
 • Dirección postal: C/ Via Augusta, 161. 08021 Barcelona
 • Dirección electrónica: info@vpiera.com

 

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d'ara endavant l'interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l'interessat. D'altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i no excessius en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites per les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractats amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l'usuari, especificades al costat de l'opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, Vicenç Piera S.L.. obté consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d'informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l'interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s'empara Vicenç Piera S.L. és l'existència d'una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament de les dades de l'interessat.

Destinataris

Per regla general, Vicenç Piera S.L. no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s'informen a l'interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l'interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l'interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l'interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d'informació i dins d'un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d'un mes.

Terminis de conservació

La informació recaptada de l'interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptats les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

 

DOCUMENT

PLAZO

REF. LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social

4anys

Article 21 del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 años

Art. 30 Codi Comerç

Documentación contable y fiscal a efectos fiscales

4 años

Artículos 66 a 70 Ley General Tributaria

Control d'accessos a edificis

1 mes

Instrucció 1/1996 de l'AEPD

Videovigilància

1 mes

Instrucció 1/2006 de l'AEPD Llei Orgànica 4/1997

 

 

Dades de navegació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.

Drets dels interessats.

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de Vicenç Piera S.L.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d'accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s'estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l'origen d'aquestes dades.

 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets.

 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents suposats:

  • Quan les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats
  • Quan el titular dels mateixos retiri el consentiment
  • Quan l'interessat s'oposi al tractament
  • Quan hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal
  • Quan les dades s'hagin obtingut en virtut d'un servei de societat de la informació sobre la base del que es disposa en l'art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

 • Dret d'oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l'interessat.

 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents suposats:

  • Quan l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l'empresa verificar l'exactitud dels mateixos.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l'empresa ja no necessiti les dades per a les finalitats pels quals van ser recaptats, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l'empresa prevalen sobre els de l'interessat.

 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

  • El tractament estigui basat en el consentiment.
  • El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent

Els interessats podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a Vicenç Piera S.L., mitjançant escrit, remès a la següent adreça: C/ Via Augusta, 161. 08021 Barcelona (Barcelona) indicant en la línia d'Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit Vicenç Piera S.L. atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per Vicenç Piera S.L. són aquelles requerides, de conformitat amb l'establert en l'article 32 del RGPD. En aquest sentit, Vicenç Piera S.L., tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

 

En tot cas, Vicenç Piera S.L. té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

 3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

 4. Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si escau.

© Copyright Vicenç Piera: Tots els drets Reservats. Els continguts de la botiga online de belles arts www.vpiera.com que esteu visitant, tant texts com imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc... són titularitat i propietat de exclusiva de Vicenç Piera o en el seu defecte a llurs propietaris i estan amparats per la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedant, per tant, prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació sense la corresponent autorització. Vicenç Piera és especialista en la distribució d'un ampli catàleg de material de belles arts que inclouen tota mena de material de dibuix, llapisos de colors, caballets de pintura eines per escultors i en general productes de papeleria i artícles per belles arts i pintura. 201706. La botiga online de belles arts www.VPiera.com té un extens catàleg de material per manualitats i belles arts en general. Algunes de les nostres especialitats les podeu trobar a Material para Scrapbooking , Pizarras Hosteleria, Guías Pantone, Letras de Papel Mache o fins i tot a Pintura para Tela . Bellas Artes / Suministros de Oficinas / Material Papelería / Pintura al Óleo / Pizarras Blancas / Plumas Estilograficas / Acrilicos Vallejo / Bellas Artes Barcelona / Cajas de Pasteles / Cartro Ploma / Faber Castell Precios / Lapices Colores / Manualidades y Bellas Artes / Material Manualidades Online / Material para Scrapbooking / Materiales para Manualidades / Pintura Acrílica / Pintura Americana / Pintura para Tela / Pizarra Blanca Magnetica / Pizarra Caballete / Productos Papeleria / Rotulador Pincel / Rotuladores Posca / Set de Caligrafia / Tienda Online Manualidades / Acrílicos Amsterdam / Acrílicos Titan / Carton Pluma / Material de Dibujo / Óleos Rembrandt / Oleos Titan / Óleos Van Gogh / Rotuladores Faber Castell / Tienda Bellas Artes / Tiendas de Bellas Artes / Venta de Marcos de Cuadros Comptem amb més d'una Botiga Belles Arts Barcelona i per internet venem Articles per a Belles Arts, Sobres Verjurats, Fusta de Bassa, Articles per a Belles Arts, Belles Arts Online, Bastidors per Pintar, Paper Fotogràfic Doble Cara, Cavallets Pintura, Material per a Belles Arts , Caixes d'Aquarel·la, Retoladors Copic, Material de Belles Arts, Lletres de Paper Mache, Botiga Belles Arts, Botigues de Belles Arts, Olis Rembrandt, Acrílics Amsterdam, Acrílics Titan, Carton Ploma, Retoladors Faber Castell, Olis Van Gogh, Material de Dibuix o Venda de Marc de Quadres. En intenet nostres clients ens troben per Botigues de Belles Arts a Barcelona, Casa Piera, Botiga Belles Arts Barcelona, Botiga Belles Arts Online i molts altres conceptes. Vicenç Piera.